Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.  Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Ochrana osobních dat

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji .

· Firma Jakub Matyášek LUKY JMA respektuje soukromí zákazníků. K celkovému zkvalitnění a nabídnutí

· hodnotných služeb je však potřeba znát některá osobní data kupujících. Tato data jsou přísně chráněna

· proti zneužití.

· Při nákupu v našem internetovém obchodě je nutná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická osoba uvést

·  jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu. adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo.

· Tyto údaje používáme výhradně ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího,

·  při realizaci a zúčtovávání Vaši platby  jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno

· ke kupujícímu.

· V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ. Tyto údaje

· nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám

· identifikaci platby převodem z účtu na účet.

· Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést.

· Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše

· přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze.

· Údaje, jako číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme

·  nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace.

· Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například

· k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a bezpečně střeženy v naší databázi.

· Používáním a nakupováním prostřednictvím našeho internetového obchodu souhlasíte

· se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení

· s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu.

· Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako

· jsou například banky, přepravní společnosti , a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace.

· Třetím osobám nebo veřejnosti neposkytujeme žádné osobní údaje.